ПрАТ СК "Грандвіс"

Код за ЄДРПОУ: 22821660
Телефон: (0462) 6-9999-6
e-mail: office@grandwis.com.ua
Юридична адреса: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернігів, 14013, Україна
 
Дата розміщення: 09.08.2018

Особлива інформація на 06.08.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

106.08.2018Бичков Тимофiй Тимофiйович-9.991319.5342
Зміст інформації:
Емiтент 06.08.2018 одержав вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 01.08.2018. Розмiр частки Бичкова Тимофiя Тимофiйовича у статутному капiталi збiльшився з 9,9913% до 19,5342%, а розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй збiльшився з 9,9913% до 19,5342%.